پروژه درسی

پروژه درسی نقشه برداری زیرزمینی

موضوع علم مورد استفاده ما دراین مقاله نقشه برداری زیرزمینی می باشد. این علم عبارتست از یکسری عملیات نقشه برداری که به منظور احداث تونل ها ، معادن زیرزمینی ، چاه ها ، گالری ها و راه های زیرزمینی و نیز کنترل عملیات حفاری و کارهای اجرایی در داخل این گونه تاسیسات می باشد . مساله اساسی که باعث می ...

ادامه مطلب »

پروژه درسی نجوم ژئودزی

نجوم ژئودزی بخشی از علم نجوم است که گاهی آن را آسترومتری می نامند . این پروژه که به همت جمعی از دانشجویان نقشه برداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب تهیه و تدوین شده است به موضوعات ذیل می پردازد : فرمول های اساسی هندسه کروی سیستم استوایی تبدیل مختصات تغییرات زمانی مختصات ستارگان پارالاکس روزانه در سیستم افق ابیریشن ...

ادامه مطلب »

پروژه درسی فتوگرامتری

فتوگرامتری فرآیند اندازه گیری مختصات هندسی اجسام از روی عکس های هوایی است ، به عبارت دقیق تر فتوگرامتری عبارتست از هنر، دانش و فن تهیه اطلاعات درست عوارض از طریق اندازه گیری ، ثبت و تفسیر بر روی عکس و یا سایرمدارکی که در بردارنده اثری از انرژی الکترومغناطیس بازتابیده شده باشد . عکس مهم ترین منبع اطلاعاتی در ...

ادامه مطلب »

پروژه درسی سنجش از دور (RS)

سنجش از دور دانشی است که بر روی تصاویر ماهواره ای تجزیه و تحلیل می کند . جرقه اولیه این رشته با پرتاب ماهواره روسی Kosmos درسال ۱۹۵۷ زده شد ولی با پرتاب ماهواره های دیگر از جمله Land Sat آمریکا که اولین سری آن در سال ۱۹۷۲ به فضا پرتاب شد این رشته به نحو چشمگیری در پیشبرد اهداف ...

ادامه مطلب »
theme