ژئوفیزیک

پاورپوینت آزمایش مکانیک خاک برش مستقیم

آزمایش برش مستقیم برای یافتن پارامترهای مرتبط با مقاومت برشی خاک است . یکی از کاربردهای آزمایش برش مستقیم در مسائل مربوط به طراحی و ساخت سدها است . از این آزمایش برای تعیین مقاومت برشی آبرفت ، مقاومت برشی منابع قرضه که نهایتا در بخش های مختلف بدنه مورد استفاده واقع می شوند و بررسی لغزش شیروانی های مشرف ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت آزمایش مکانیک خاک نفوذ استاندارد (SPT)

آزمایش نفوذ استاندارد ، مقاومت خاک کف گمانه را در مقابل نفوذ یک نمونه گیر دوکفه ای به شکل استوانه تعیین می کند . همچنین نمونه ی دست خورده را برای شناسایی خاک فراهم می کند . اساس آزمایش بر سقوط یک چکش به وزن ۶۳٫۵ کیلوگرم از ارتفاع ۷۶ سانتی متر روی یک کلاهک استوار است . تعداد ضربات ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت آزمایش مکانیک خاک پرسیومتری ( فشارسنجی )

آزمایش پرسیومتری ( فشارسنجی ) یک آزمایش تنش – کرنش در جا است که درون گمانه صورت می گیرد و مبتنی بر اندازه گیری افزایش حجم شعاعی حفره آزمایش می باشد . برای بدست آوردن نتایج قابل اعتماد ، دستخوردگی حداقل گمانه یکی از شاخص های کلیدی این آزمایش است . پاورپوینت کامل آزمایش پرسیومتری ( فشارسنجی ) به همت ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت آزمایش مکانیک خاک دانه بندی

هدف از انجام آزمایش دانه بندی ، جداسازی دانه های خاک در اندازه های مختلف است . امروزه اهمیت پی بردن به توزیع و اندازه دانه های خاک به قدری است که این آزمایش در اکثر آزمایشگاه ها به عنوان یک آزمایش ضروری انجام می شود . دانه بندی به سه روش عمده انجام می شود : الک هیدرومتری ترکیبی ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت آزمایش مکانیک خاک سه محوری

در آزمایش سه محوری از نمونه ای به قطر ۱٫۵ و ارتفاع ۳ اینچ استفاده می شود . تقریبا می توان تمام شرایط تنش محل را برقرار کرد و فشار آب منفذی را نیز اندازه گرفت . بارگذاری بر روی نمونه از دو قسمت صورت می گیرد . ۱- فشار جانبی P که به وسیله سیال تحت فشار انجام می ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت آزمایش مکانیک خاک لوژان

آزمایش لوژان برای تعیین نفوذپذیری سنگ ها انجام می شود . این آزمایش صحرایی مشابه آزمایش لوفران است . دراین آزمایش آب به یک فاصله ی محصور در داخل گمانه پمپاژ می شود ( همانند آزمایش شکست هیدرولیکی در مکانیک سنگ ) . یک لوژان : زمانی که در یک دقیقه ، دریک متر از گمانه ، در فشار یک ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت آزمایش مکانیک خاک لوفران

آزمایش لوفران برای تعیین میزان نفوذ پذیری زمین به صورت ساده ای طراحی شده است . چاهی که می خواهد اندازه گیری در آن انجام پذیرد باید لوله گذاری شود . در انتهای چاه برای نفوذ آب به داخل خاک ، لوله گذاری انجام نمی شود . آب توسط پمپ به داخل چاه پمپاژ می شود و به ناحیه ای ...

ادامه مطلب »

پاورپوینت آزمایش مکانیک خاک نفوذ مخروط

آزمایش نفوذ مخروط (CPT) : آزمایش نفوذ مخروط یکی از آزمایش های معمول برجاست که کاربردهای فراوانی در زمینه مهندسی ژئوتکنیک از قبیل تعیین خصوصیات مهندسی خاک ، بررسی شرایط ژئوتکنیکی زمین بین گمانه های کنترلی و تعیین لایه بندی را دارا است. این آزمایش خصوصا به دو دلیل عدم ایجاد دست خوردگی در خاک و نیز پیوستگی قرائت ها ...

ادامه مطلب »
theme