مجله نقشه برداری – شماره ۷۳

مجله نقشه برداری ، نشریه اختصاصی سازمان نقشه برداری کشور است . این مجله در دوره های دو ماهه یا فصلنامه به چاپ می رسد . نسخه PDF این مجله را می توانید از شماره ۶۸ و به صورت اختصاصی از سایت معدن وب دانلود نمایید . عناوینی که در این شماره از مجله نقشه برداری خواهید خواند : سرمقاله ...

ادامه مطلب »

مجله نقشه برداری – شماره ۷۲

مجله نقشه برداری ، نشریه اختصاصی سازمان نقشه برداری کشور است . این مجله در دوره های دو ماهه یا فصلنامه به چاپ می رسد . نسخه PDF این مجله را می توانید از شماره ۶۸ و به صورت اختصاصی از سایت معدن وب دانلود نمایید . عناوینی که در این شماره از مجله نقشه برداری خواهید خواند : سرمقاله ...

ادامه مطلب »

مجله نقشه برداری – شماره ۷۱

مجله نقشه برداری ، نشریه اختصاصی سازمان نقشه برداری کشور است . این مجله در دوره های دو ماهه یا فصلنامه به چاپ می رسد . نسخه PDF این مجله را می توانید از شماره ۶۸ و به صورت اختصاصی از سایت معدن وب دانلود نمایید . عناوینی که در این شماره از مجله نقشه برداری خواهید خواند : سرمقاله ...

ادامه مطلب »

مجله نقشه برداری – شماره ۷۰

مجله نقشه برداری ، نشریه اختصاصی سازمان نقشه برداری کشور است . این مجله در دوره های دو ماهه یا فصلنامه به چاپ می رسد . نسخه PDF این مجله را می توانید از شماره ۶۸ و به صورت اختصاصی از سایت معدن وب دانلود نمایید . عناوینی که در این شماره از مجله نقشه برداری خواهید خواند : سرمقاله ...

ادامه مطلب »

مجله نقشه برداری – شماره ۶۹

مجله نقشه برداری ، نشریه اختصاصی سازمان نقشه برداری کشور است . این مجله در دوره های دو ماهه یا فصلنامه به چاپ می رسد . نسخه PDF این مجله را می توانید از شماره ۶۸ و به صورت اختصاصی از سایت معدن وب دانلود نمایید . عناوینی که در این شماره از مجله نقشه برداری خواهید خواند : سرمقاله ...

ادامه مطلب »

مجله نقشه برداری – شماره ۶۸

مجله نقشه برداری ، نشریه اختصاصی سازمان نقشه برداری کشور است . این مجله در دوره های دو ماهه یا فصلنامه به چاپ می رسد . نسخه PDF این مجله را می توانید از شماره ۶۸ و به صورت اختصاصی از سایت معدن وب دانلود نمایید . عناوینی که در این شماره از مجله نقشه برداری خواهید خواند : سرمقاله ...

ادامه مطلب »

مجله نظام مهندسی معدن – شماره ۲۲

مجله نظام مهندسی معدن شماره ۲۲ – بهار ۱۳۹۳ دراین شماره مجله نظام مهندسی معدن به موضوعات مختلفی پرداخته شده است که عبارتند از: بازیابی عناصر نادر خاکی از آپاتیت و مونازیت به روش فروشویی و استخراج با حلال آلی بررسی مخاطرات ژئومکانیکی پکپارچگی پوش سنگ مخازن نفتی مجتمع معدنی کوشک گفت وگو با میرمحمدعلی میرمحمدی دستورالعمل چگونگی تعیین امتیازهای ...

ادامه مطلب »

سایت ” انجمن ژئوفیزیک ایران ”

” انجمن ژئوفیزیک ایران ” در تاریخ یازدهم بهمن ماه ۱۳۵۴ موفق به دریافت پروانه تاسیس شده است . این انجمن در راستای گسترش دانش ژئوفیزیک در ایران بنا شده و در نیل به این هدف وظایف و فعالیت های زیر را دنبال کرده است : ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی انتشار کتب و نشریات علمی تشکیل گردهمایی های علمی ...

ادامه مطلب »

سایت ” انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران ”

” انجمن علمی مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک ایران ” در تاریخ هفدهم اسفندماه ۱۳۷۹ پروانه تاسیس خود را دریافت نموده است . این انجمن نیز در تاریخ چهارم بهمن ماه ۱۳۸۲ شناسه ملی خود را اخذ نموده است . برخی از وظایف و فعالیت های انجمن نقشه برداری عبارتست از : انجام تحقیقات علمی وفرهنگی درمهندسی نقشه برداری و ...

ادامه مطلب »

سایت ” سازمان نقشه برداری کشور ”

” سازمان نقشه برداری کشور ” در تاریخ هفتم خرداد ۱۳۳۲ زیرنظر سازمان برنامه وقت تاسیس شده است . هدف از تاسیس این سازمان در ابتدا تهیه نقشه کل کشور و تطبیق عملیات نقشه برداری که توسط موسسات و سازمان های دیگر صورت می گرفت ، بود . اولین پست ریاست سازمان نقشه برداری کشوررامرحوم مهندس ابراهیمی ( که تحصیلات ...

ادامه مطلب »
theme