آرشیو برچسب: کنکور

سوالات کنکور دکتری نقشه برداری – سال۱۳۹۳

کنکور دکتری نقشه برداری در چهار گرایش ژئودزی، برگزارمی گردد.دروس امتحانی برای این آزمون در ۴ گرایش  عبارتند از: •ژئودزی ۱-فتوگرامتری و ژئودزی ۲-ژئودزی مهندسی ماهواره های پیشرفته ۳-ژئودینامیک پیشرفته تعدادسوالات ۴۵ تست و مدت پاسخگویی به آن ها۱۵۰ دقیقه می باشد. •فتوگرامتری ۱- فتوگرامتری و ژئودزی ۲-فتوگرامتری رقومی ۳-تئوری تقریب و مدل سازی رقومی زمین تعدادسوالات ۴۵ تست و ...

ادامه مطلب »

سوالات کنکور دکتری ژئوفیزیک – سال۱۳۹۳

کنکور دکتری ژئوفیزیک در چهار گرایش الکترومغناطیس،زلزله شناسی،گرانی سنجی و لرزه شناسی برگزارمی گردد.دروس امتحانی برای این آزمون در ۴ گرایش  عبارتند از: الکترومغناطیس ۱-فیلترهای دیجیتال ۲-اکتشافات EM 3-اکتشافات ژئوالکتریک تعدادسوالات ۴۵ تست و مدت پاسخگویی به آن ها۱۵۰ دقیقه می باشد. زلزله شناسی ۱- فیلترهای دیجیتال ۲-لرزه زمین ساخت ۳-تئوری انتشارامواج کشسان تعدادسوالات ۴۵ تست و مدت پاسخگویی به ...

ادامه مطلب »

سوالات کنکور دکتری نقشه برداری – سال ۱۳۹۲

کنکور دکتری نقشه برداری در چهار گرایش ژئودزی، برگزارمی گردد.دروس امتحانی برای این آزمون در ۴ گرایش  عبارتند از: • ژئودزی ۱-فتوگرامتری و ژئودزی ۲-ژئودزی مهندسی ماهواره های پیشرفته ۳-ژئودینامیک پیشرفته تعدادسوالات ۴۵ تست و مدت پاسخگویی به آن ها۱۵۰ دقیقه می باشد. •فتوگرامتری ۱- فتوگرامتری و ژئودزی ۲-فتوگرامتری رقومی ۳-تئوری تقریب و مدل سازی رقومی زمین تعدادسوالات ۴۵ تست ...

ادامه مطلب »

سوالات کنکور دکتری ژئوفیزیک – سال۱۳۹۲

کنکور دکتری ژئوفیزیک در چهار گرایش الکترومغناطیس،زلزله شناسی،گرانی سنجی و لرزه شناسی برگزارمی گردد.دروس امتحانی برای این آزمون در ۴ گرایش  عبارتند از: الکترومغناطیس ۱-فیلترهای دیجیتال ۲-اکتشافات EM 3-اکتشافات ژئوالکتریک تعدادسوالات ۴۵ تست و مدت پاسخگویی به آن ها۱۲۰ دقیقه می باشد. زلزله شناسی ۱- فیلترهای دیجیتال ۲-لرزه زمین ساخت ۳-تئوری انتشارامواج کشسان تعدادسوالات ۴۵ تست و مدت پاسخگویی به ...

ادامه مطلب »

سوالات کنکور دکتری نقشه برداری – سال۱۳۹۱

کنکور دکتری نقشه برداری در چهار گرایش ژئودزی، برگزارمی گردد.دروس امتحانی برای این آزمون در ۴ گرایش  عبارتند از: •ژئودزی ۱-فتوگرامتری و ژئودزی ۲-ژئودزی مهندسی ماهواره های پیشرفته ۳-ژئودینامیک پیشرفته تعدادسوالات ۴۵ تست و مدت پاسخگویی به آن ها۱۵۰ دقیقه می باشد. •فتوگرامتری ۱- فتوگرامتری و ژئودزی ۲-فتوگرامتری رقومی ۳-تئوری تقریب و مدل سازی رقومی زمین تعدادسوالات ۴۵ تست و ...

ادامه مطلب »

سوالات کنکور دکتری ژئوفیزیک – سال۱۳۹۱

کنکور دکتری ژئوفیزیک در چهار گرایش الکترومغناطیس،زلزله شناسی،گرانی سنجی و لرزه شناسی برگزارمی گردد.دروس امتحانی برای این آزمون در ۴ گرایش  عبارتند از: الکترومغناطیس ۱-فیلترهای دیجیتال ۲-اکتشافات ای ام ۳-اکتشافات ژئوالکتریک تعدادسوالات ۴۵ تست و مدت پاسخگویی به آن ها۱۵۰ دقیقه می باشد. زلزله شناسی ۱- فیلترهای دیجیتال ۲-لرزه زمین ساخت ۳-تئوری انتشارامواج کشسان تعدادسوالات ۴۵ تست و مدت پاسخگویی ...

ادامه مطلب »

سوالات کنکوردکتری زمین شناسی – سال۱۳۹۱

کنکور دکتری   زمین شناسی در ۱۰ گرایش  آب شناسی، پترولوژی، تکتونیک، چینه و فسیل شناسی، رسوب شناسی، زمین شناسی اقتصادی، زمین شناسی مهندسی، زمین شناسی نفت، زیست محیطی، ژئوشیمی  برگزار می گردد . دروس امتحانی برای این آزمون در ۱۰گرایش  عبارتند از: آبشناسی ۱-زمین شناسی ایران ۲-سنگ شناسی ۳-هیدروژئولوژی پیشرفته  ۴-هیدرولیک آب های زیرزمینی تعدادسوالات ۸۰ تست و مدت پاسخگویی ...

ادامه مطلب »

سوالات کنکور دکتری معدن – سال۱۳۹۱

کنکور دکتری معدن در چهار گرایش استخراج،اکتشاف،فرآوری و مکانیک سنگ برگزارمی گردد.دروس امتحانی برای این آزمون در ۴ گرایش  عبارتند از: استخراج معدن ۱-تحقیق در عملیات ۲- روش های استخراج روباز پیشرفته ۳- روش های استخراج زیرزمینی پیشرفته تعدادسوالات ۴۵ تست و مدت پاسخگویی به آن ها۱۵۰ دقیقه می باشد. اکتشاف معدن ۱- ارزیابی ذخایر معدنی ۲-طراحی پروژه های ژئوفیزیک ...

ادامه مطلب »

سوالات کنکور کارشناسی ارشد نقشه برداری(۸۶تا۹۳)

کنکورکارشناسی ارشد نقشه برداری شامل ۱۱۰سوال است که مدت پاسخگویی به آن ها ۱۸۰دقیقه است.در کنکور نقشه برداری موادامتحانی شامل ۵ قسمت به شرح زیر است: زبان انگلیسی-۳۰سوال ریاضیات-۲۰سوال فتوگرامتری-۲۰سوال ژئودزی-۲۰سوال نقشه برداری-۲۰سوال از سایت نشرپردازش و کنکور برای فراهم کردن فایل های سوالات کنکور تشکر و قدردانی می نمایم. دانلوددفترچه سوال۸۶:لینک مستقیم | لینک کمکی دانلوددفترچه سوال۸۷:لینک مستقیم | ...

ادامه مطلب »

سوالات کنکورکارشناسی ارشد زمین شناسی(۸۶تا۹۳)

کنکورکارشناسی ارشد زمین شناسی براساس آخرین تغییرات(سال۹۳) شامل ۲۷۰ سوال است که مدت پاسخگویی به آن ها۱۸۰ دقیقه تعیین شده است.دروس وتعدادسوالاتی که دراین آزمون ازآن ها تست طراحی می شودبه شرح زیراست: زبان عمومی وتخصصی-۳۰سوال رسوب شناسی وپترولوژی سنگ های رسوبی-۲۰سوال آبهای زیرزمینی-۲۰سوال زمین شناسی ایران-۲۰سوال زمین شناسی نفت-۲۰سوال ژئوشیمی-۲۰سوال سنگ شناسی-۲۰سوال دیرینه شناسی-۲۰سوال زمین شناسی مهندسی-۲۰سوال زمین شناسی ...

ادامه مطلب »
theme