آرشیو برچسب: Rocscience

نرم افزار Examine3D.v4.0994

نرم افزار ( Examine( 3D توسط شرکت Rocscience در تورنتو کانادا تولید شده است . نرم افزار Examine در عین حجم کم ، آنالیز و مدل های سه بعدی بی نظیری را ارائه می دهد . هدف از طراحی و ارائه این نرم افزار بررسی ساختارهای زیرزمینی است و بطور کلی می توان گقت این نرم افزار برای تفسیر و ...

ادامه مطلب »

نرم افزار RocLab v.1.0

نرم افزار RocLab توسط شرکت قدرتمند Rocscience طراحی و ارائه شده است . هدف از طراحی این نرم افزار کمک به حل مسایل مکانیک سنگ است . مقاومت سنگ ها و تاثیر تنش های وارده بر سنگ ها در این نرم افزار با استفاده از تئوری شکست هوک – براون محاسبه می شود . نرم افزار RocLab از سری مجموعه ...

ادامه مطلب »

نرم افزارRocPlane.v2.029

نرم افزار RocPlane توسط شرکت Rocscience طراحی و ارائه شده است . هدف از طراحی این نرم افزار آنالیز و بررسی ریزش سنگ در دامنه های شیب دار (در معادن روبازو زیرزمینی، تونل ها و … ) است . مدل سازی دراین نرم افزار به شکل دو بعدی و سه بعدی انجام گرفته و با توجه به پارامترهایی که ( ...

ادامه مطلب »

نرم افزار RocSupport v3.002

نرم افزار RocSupport ، برنامه ای سریع و ساده جهت تخمین تغییر شکل تونل های دایره ای حفرشده در سنگ های ضعیف و بررسی اندرکنش آن با نصب انواع سیستم نگهداری می باشد . روش به کار گرفته شده جهت تحلیل در این نرم افزار براساس مفهوم منحنی واکنش زمین یا خط مشخصه است . این نرم افزار تحت سیستم ...

ادامه مطلب »

نرم افزار RocFall v.4.042

نرم افزارRocFall یک برنامه تحلیل آماری است که جهت بررسی خطر ریزش سنگ از شیب های سنگی طراحی شده است . انرژی ، سرعت وارتفاع پرش برای شیب ها با استفاده از این برنامه مشخص می شود . این برنامه همچنین می تواند به اندازه گیری ویژگی های مواد کمک نماید . هربخش از شیب سنگ را می توان تغییر ...

ادامه مطلب »

نرم افزار RocData v.3.013

نرم افزار RocData توسط شرکت Rocscience که نرم افزارهایی در زمینه ژئوتکنیک ،عمران و معدن تولید می نماید ، ارائه شده است و شباهت بسیار زیادی به نرم افزار RocLab دارد . این نرم افزار به آنالیز و بررسی مقاومت سنگ و خاک می پردازد و برای این کار از تئوری های Barton-Bandis,Mohr-Coulomb و Hoek-Brown ودر نهایت Power Curve Failure ...

ادامه مطلب »

نرم افزار Dips v5.1

  از نرم افزار Dips برای مطالعات لرزه نگاری و سیستم ناپیوستگی های منطقه استفاده می شود . این نرم افزار توسط شرکت Rocscience ارائه شده است و قابلیت آنالیز داده های زمین و زمین آمار را دارا می باشد و با استفاده از استریوگرام نیز قابلیت رسم نمودارهای مختلف را دارد . این نرم افزار تحت محیط سیستم عامل ...

ادامه مطلب »

نرم افزار Slide V 5.014

نرم افزارSlide توسط شرکت Rocscience تهیه شده است . نرم افزار Slide یک برنامه تحلیل پایداری شیب دو بعدی المان محدود برای ارزیابی پایداری سطوح ضعیف در شیب های سنگی یا خاکی می باشد . نرم افزار Slide جهت این بررسی خصوصیات ژئومکانیکی ، ژئومتری منطقه ناپایدار، میزان آب زیرزمینی و برخی عوامل دیگر را درنظر می گیرد وبا تحلیل ...

ادامه مطلب »
theme